+34 693 615 904

senteradaviu@gmail.com

Senterada viu

Senterada Comestible

Home Senterada Comestible, un jardí d’aliments comunitari
Senterada Comestible, un jardí d’aliments comunitari Senterada Comestible, un jardí d’aliments comunitari

Senterada Comestible, un jardí d’aliments comunitari

Senterada Comestible és el primer projecte d’autosuficiència de l’Associació Senterada, Municipi viu i sostenible.

Projecte d’agroecologia i sobirania alimentària que pretén el desenvolupament local mitjançant la recuperació de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i la reutilització de les plantes silvestres comestibles

Senterada Comestible posa en valor les plantes silvestres i varietats agrícoles i ornamentals  tradicionals (locals) amb la voluntat de transformar el model agroalimentari local vers un sistema més sostenible, saludable i just (ODS 2).

Senterada Comestible tanca el cercle. És a dir no només es preocupa per la recerca i recuperació de varietats tradicionals i espècies silvestres comestibles, la divulgació i formació i la dinamització territorial, sinó que per l’Associació és imprescindible i primordial que els  aliments recuperats i cultivats ecològicament arribin a la taula de tots els veïns i veïnes del municipi de Senterada perquè aquests mengin i mengin sa i saludable.

Objectius:

Els objectius que es volen aconseguir amb Senterada Comestible són:

 • Incentivar l’accés a la terra, l’alimentació sana i saludable amb producció agroalimentària local i ecològica, promoure la sobirania alimentària i prevenir el malbaratament alimentari (ODS 1, ODS 2 i ODS 12)
 • Crear espais accessibles i saludables per la comunitat (ODS 3)
 • Preservar els recursos naturals i culturals, posant especial atenció en la recuperació de varietats agrícoles locals tan d’hortalisses com d’arbres fruiters i el foment de les plantes ornamentals i silvestres locals comestibles (ODS 4 i ODS 15)
 • Esdevenir un reservori de llavors locals amb l’objectiu de multiplicar-les i intercanviar-les (ODS 2)
 • Fer planter ecològic comunitari i intercanviar-lo (ODS 4)
 • Contribuir a l’educació i a la sensibilització ambiental respecte la mitigació del canvi climàtic (ODS 6, ODS 7 i 13)
 • Crear llocs de treballs i dinamitzar les economies locals al voltant de la producció i venda de productes agroalimentaris ecològics per afavorir la fixació de població en el territori (ODS 8)
 • Crear comunitat i empoderar-la: poder als joves, a les dones i a les minories per contribuir a la intel·ligència col·lectiva (ODS 5, ODS 9 i ODS 10)
 • Explicar el projecte de forma clara i precisa a l’administració i actors locals relacionats amb la temàtica del projecte per tal d’aconseguir aliances i garantir l’execució dels fins de l’associació (ODS 11, ODS 16 i ODS 17)
 • Co-crear el futur sostenible de  Senterada (ODS 11, ODS 16 i ODS 17)
 • Generar sinergies i facilitar la replicabilitat del projecte a altres municipis de l’Alt Pirineu i Aran o d’altres territoris que treballin o vulguin treballar aquest model  per ser més resilients davant les crisis  (ODS 4 i ODS 17)